Labdarúgópálya játékterének felfestése

felfestes_meterA focipálya felfestésének alapfeltétele:

A vonalaknak a játéktér minden jelzésén azonos szélességűnek kell lennie; ennek meghatározója a mindenkori kapuoszlopok és a keresztléc szélessége, illetve annak átmérője, mely 12 cm-nél nem lehet szélesebb,
A vonalaknak, íveknek folyamatosnak és jól láthatónak kell lennie,
A játéktér vonalai mindig ahhoz a területhez tartoznak, amit határolnak,
Anyaga: olyan legyen, mely nem veszélyezteti a játékosok testi épségét,
Színe: üssön el a mindenkori talaj színétől;

16os Felfestése

Teljes Pálya Felfestése


Kapuelőtér:

A kapuvonalon (gólvonal) mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal (szöglet) irányába 5,5 m-es távolságot kell megjelölni. Innen, a kapuvonal (alapvonal) külső szélétől mért 5,5 m hosszúságú merőleges vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal, párhuzamos egyenessel legyenek összekötve, melynek hossza 18,32 m. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet kapuelőtérnek nevezzük.

Büntetőterület, büntetőpont, büntetőív:

A kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába (szarokpontok) 16,5 m-es távolságot kell megjelölni, innen 16,5 m hosszúságú merőleges vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal, párhuzamos egyenessel legyenek összekötve, melynek hossza 40,32 m.
E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet nevezzük büntetőterületnek.
A büntetőterületen a kapuvonal középpontjától a kapuvonalra merőleges képzeletbeli egyenesre a kapuvonal belső szélétől 11 m-t mérünk és e távolság végpontját megjelöljük, ez a bűntetőpont középpontja, melynek sugara 11 cm.
Mindkét büntetőpont középpontjától 9,15 m sugarú körívet (bűntetőívet) húzunk a büntetőterületen kívül.

Felezővonal, kezdőpont, kezdőkör:

A játéktéren keresztül felezővonalat kell húzni, az oldalvonalak felezőpontjait összekötve, a kapuvonalakkal párhuzamosan (ez által két térfél jön létre), a játéktér középpontját láthatóvá kell tenni egy 22-cm átmérőjű kezdőponttal, ezt 9,15 m sugarú, un. kezdőkörrel kell körül venni.

Sarokpont, saroktér (negyed körív), sarokrúd, sarokzászló:

Az alapvonal és az oldalvonal találkozását sarokpontnak nevezzük.
A sarokív sugarának külső mérete 1 m
A sarokpontokban enyhe elhajlást biztosító un. flexibilis zászlórudat kell elhelyezni.
A rúd (fa vagy műanyag) élmentes és legömbölyített végű legyen, a játéktér elválasztó felezővonalnál is helyezhetők el zászló, de csak a játéktéren kívül, az oldalvonaltól legalább 1m-re.
Maga a zászló 40 x 40 cm és jól látható egyszínűnek kell lennie.

Segédvonal (nem kötelezően előírt jelzés):

Szögletrúgásnál az előírt távolság könnyebb betartása érdekében a negyed körívtől az oldalvonalra merőlegesen, de már a játéktéren kívül 9,15 m távolság jelölhető ki egy 0,4 m hosszú vonallal. Az így megjelölt vonalat segédvonalnak nevezzük. A segédvonal nem érhet össze a kapuvonallal, de attól 15 cm -t kell elhagyni.

Kispadok (a hazai és vendégcsapat részére):

Helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében úgy, hogy az oldalvonaltól a kispad eleje közti távolság legalább 3 m legyen.
A kispad(ok) a felezővonaltól legalább 5m távolságra kell helyezni.

Technikai zóna:
A kispadok oldalaitól 1-1 méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re jelzővonalat kell felfesteni a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására.
A vonalazást kb. 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni.
Figyelem!
A vonalak vastagsága nem haladhatja meg a 12 cm,
A vonalak egységesen jól láthatónak kell lennie,
A vonalak külső élei a meghatározó méret;