ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat összefoglalja a szomodker.hu kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.
A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

1. ADATKEZELŐ

Az adatok kezelője kizárólagosan a Szomód-Ker. Kft.

Székhely/postázási cím: 2896 Szomód, Akácfa utca 30.
Elérhetőség: iroda@szomodker.hu

Cégjegyzékszám: 11-09-0185565

2. A KEZELT ADATOK ÉS ÉRINTETTEK KÖRE

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics és Microsoft Bing a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozathoz hozzáférésben részesül.

Amennyiben űrlap, kapcsolat formot tölt ki a látogató, az alábbiakkal bővül a szerződés:

A weboldalon a kontakt formok kitöltése után kapcsolatba lép a Szomód-Ker Kft. munkatársaival, melyet kitöltésével, a fél hozzájárul, hogy adatait a kezelők láthassák és felvegyék a felhasználóval a kapcsolatot, telefonon vagy e-mail formában.

A rendszereinkben az alábbi sorok lesznek tárolva:
1. Megrendelő neve / Teljes név és vagy cégnév,
2. Kapcsolattartó neve,
3. Telefonszáma,
4. e-mail címe,
5. Munkavégzés pontos címe, helységnév és utca,
6. Munkavégzéshez egyéb információk: kezdés, terület nagysága,
7. Megjegyzés,

továbbá

8. kezdeményező kliens IP címe,
9. böngésző típusa és rendszer platform;

Az következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.
Továbbá valótlan adatok és gyanús adatok egyoldalúan törlésre kerülnek a rendszerből.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A személyes adatok kezelésének célja

  1. a felhasználóval való kapcsolat kialakítás és kapcsolattartás,
  2. a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése;

A felhasználónak lehetősége van jelezni a szomodker.hu üzemeltetőinek, hogy kapcsolat felvétel, érdeklődés, megrendelés kontakt form adatainak alapján elküldött űrlapbejegyzés valódiságát igazolva el álljon, visszautasíthatja azt, amennyiben megindokolja.

Ekkor a rendszerbe nem kerül törlésre a form adatai, ezt a felhasználónak külön kell jelezni az üzemeltetők felé, hogy adatait a webkiszolgálóról törlése kerüljön. Ezt az igényt az boocy@szomodker.hu  e-mail címen, ifj. Boczonádi Imre rendszergazda címezve lehet bejelenteni.

Amennyiben telefonon történt egyeztetés alapján a felhasználó kérelmezi, hogy adatait távolítsa el az üzemeltető, bejelentés után számított 10 napon ennek meg kell történnie.

 

A Google Analytics és Microsoft Bing által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű. A felhasználó a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a 2. pontban említett típusú adatokat az adatkezelő az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli.

4. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ADATKEZELÉSI IDŐTARTAM

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k a webshop elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az boocy@szomodker.hu  e-mail címen, ifj. Boczonádi Imre rendszergazda címezve lehet bejelenteni.

5. AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki.
Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben az megfelelő jogalappal rendelkezik.

6. A WEBOLDALT ÜZEMELTETŐ PARTNER ÉS TECHNOLÓGIA

A fizikai szomodker.hu weboldal jelenleg a Linode-nál található, melyről napi szinten biztonsági másolat készül a Szomód-Ker Kft. székelyszintű helyi szerverére, 5 db előző napi állapotról.

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG ÉS HATÁLYOS TÖRVÉNYEK

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a Szomód-Ker. Kft. a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény