Futballpálya építése alatt új pályakialakítás érendő e fogalom alatt.

Az építés részleteit minden esetben csak személyes találkozó alkalmán ismertetjük.

Focipálya építés témakörébe sorolható az automata öntözőrendszer kiépítése is, hisz új kialakításról beszélünk.

Új pálya létesítésénél, már szükségesé válhatnak a tervanyagok megléte, mivel egyes létesítményeknél építési engedélyhez kötött. (amit helyi rendeletek szabályoznak)